STICHTING JAAP KAAL

 

 

Home
Biografie
Oeuvre
Galerie
Gezocht
Stichting
ANBI info
Contact
Nieuws

Eric Veth: Restauraties van werk van Jaap Kaal

Eind 2005 kwam ik met Paul Op de Coul in contact. Hij vertelde mij van zijn plan om Jaap Kaal en zijn werk een nieuw leven te geven. Op dat moment was hij al in gesprek met het Molenmuseum in Koog aan de Zaan en was hij nog op zoek naar een tweede museum. Ook was hij druk bezig met het catalogiseren van de beschikbare werken en het zoeken naar nieuwe nog onbekende schilderijen in privé-verzamelingen. Veel werk stond in opslag in Hoorn bij Anneke Kolijn, de weduwe van Jaap Kaal.

Bij onze eerste afspraak kreeg ik het vroege (1920) en kleurrijke schilderijtje (41,3 x 50 cm.) van een bruggetje ter restauratie. In het inmiddels verschenen boek over Jaap Kaal staat het met de originele titel Weerspiegeling afgebeeld (p. 35). Het had een zwaar aangehechte laag oppervlaktevuil, voornamelijk roet. Het was gelijmd op karton, dat deformaties vertoonde en waarvan de hoeken waren beschadigd. Deels liet de lijmlaag los, en er was blaasvorming opgetreden. Op enkele plaatsen misten verfschilfers, vooral bij de linker onderhoek. Onder het oppervlaktevuil bevond zich een laagje licht vergeelde vernis (afb. 1). De deformaties in het tamelijk dunne karton waren niet te vlakken en het geheel verlijmen op een steviger drager was voor mij geen optie, vooral omdat in dat geval de blaasvorming en de omgeknikte kartonhoeken nog altijd een probleem zouden opleveren.


Afbeelding 1 - Vóór de behandeling

Volgende >