STICHTING JAAP KAAL

 

 

Home
Biografie
Oeuvre
Galerie
Gezocht
Stichting
ANBI info
Contact
Nieuws

ANBI Info

De Stichting Jaap Kaal staat sinds 1 januari 2008 bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hieronder vindt u de gegevens die in verband met deze ANBI-status vanaf 1 januari 2014 openbaar moeten worden gemaakt.

Fiscaal nummer
8174.13.455

Contact
Zuiderweg 45
1456 NE Wijdewormer
T: 0299-421529

Bestuur
Voorzitter: Prof. dr. Paul Op de Coul (Amsterdam)
Secretaris/pennigmeester: Mr. Jelmer Poutsma (Wijdewormer)
Loes Woudt (Bergen NH)
Henk Heijnen (Utrecht)
Albert Heeris (Burgh-Haamstede)

Doelstelling
De Stichting Jaap Kaal heeft als doelstelling het onder de aandacht brengen en instandhouden van de werken van de kunstschilder Jaap Kaal (1893-1960).

Beleidsplan
De Stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door een beleid dat zich richt op 1) de organisatie van resp. medewerking aan tentoonstellingen, 2) het verzorgen van publicaties en lezingen, 3) het stimuleren van journalistieke publiciteit, 4) de conservatie, restauratie en inlijsting van werken uit de nalatenschap.

Uitgeoefende activiteiten 2008-2018

2008 Tentoonstelling Jaap Kaal (1893-1960). Een schilder in dialoog met de traditie, Molenmuseum, Koog aan de Zaan
  Monografie Jaap Kaal (1893-1960). Een schilder in dialoog met de traditie, Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Wormer
  Restauratie schilderijen
2009 Tentoonstelling Jaap Kaal (1893-1960). Een schilder in dialoog met de traditie, Museum Henriette Polak, Zutphen
  Lezing Jaap Kaal: de ontdekking van een schildersoeuvre, Museum Henriette Polak, Zutphen
  Restauratie schilderijen
2010 Restauratie schilderijen
2011 Restauratie schilderijen
2012 Medewerking aan tentoonstelling Parels uit de depots, Galerie Staphorsius, Westzaan
  Lezing Jaap Kaal, Arti et Amicitiae, Amsterdam
2013 Consignatie van werk aan Galerie Nieuw Schoten, Haarlem, ten behoeve van tentoonstelling Wim Steyn
  Restauratie tekeningen
2016Voorbereiding van een nieuwe tentoonstelling van werk uit de nalatenschap van Jaap Kaal
2018Tentoonstelling De rijkdom van de eenvoud. Schilderijen en tekeningen van Jaap Kaal in Galerie Staphorsius, Westzaan.

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen bezoldiging.

FinanciŽle verantwoording
Balans per 31 december 2018

Activa20182017
voorraad boekenpmpm
liquide middelen:
ABN/Amro11.074,1412.066,67
11.074,1412.066,67
Passiva
eigen vermogen11.065,649.917,02
schulden:
erven Kaal i.z. verkoop schilderijen0,002.032,50
diversen8,50117,15
8,502.149,65
11.074,1412.066,67

Rekening van baten en lasten over 2018

Baten 20182017
vrijval schulden   2.132,50    0,00 
Lasten        

afwaardering voorraad boeken

0,00   250,00  
kosten tentoonstelling840,200,00
kosten website35,68107,04
diversen 108,00   457,18  
    983,88   814,22
saldo   1.148,62 -814,22