STICHTING JAAP KAAL

 

 

Home
Biografie
Oeuvre
Galerie
Gezocht
Stichting
ANBI info
Contact
Nieuws

Archivalia uit de nalatenschap van Jaap Kaal naar het Gemeentearchief Zaanstad

Een verzameling documenten uit de nalatenschap van Jaap Kaal krijgt een plaats in het Gemeentearchief Zaanstad in Zaandam. De collectie bestaat uit materiaal dat is verzameld en bewaard door de schilder (en na diens dood door zijn weduwe, Janneke Kaal-Kolijn). Het gaat in hoofdzaak om:

 portetfoto’s van Jaap Kaal (o.a. pasfoto’s op verschillende leeftijden), een foto van zijn pleegouders in het Weeshuis in Zaandijk, foto’s van familie en vrienden;

* foto's van zijn werk, sommige waarschijnlijk zelf gemaakt, maar ook de reeks foto’s die fotograaf Peter Marcuse maakte voor de eerste monografie over de schilder (1965) van Adriaan Bosboom

* enkele brieven van en aan Jaap Kaal (autografen en fotokopieen)

* zeldzame catalogi van solo- en groepsexposities vanaf 1919

* een schetsboekje van Jaap Kaals leermeester Freek Engel, gedateerd en gesigneerd: april 1948.

Het bestuur van Stichting Jaap Kaal verheugt zich over het feit dat deze archivalia nu professioneel worden beheerd en voor belangstellenden toegankelijk zullen zijn.